Lio Boom 3500 Hơi Authentic (Pod 1 Lần)

Còn hàng

Giá mới: 230.000₫

Giá cũ:

Ijoy Lio Boom 3500 hơi Pod 1 lần

Bảng Vị : 

1.Kẹo 7 màu lạnh

2.Dâu kiwi lựu lạnh

3.Chanh leo xoài lạnh

4.Kẹo chanh lạnh

 

Đang cập nhật